Milwaukee, WI - Quarter's w/ Batillus & Whitehorse